Wij zijn Gerbert ter Beek (36 jaar) en Michelle Besseling (35 jaar). Wij wonen in het dorp Brummen. Onze geiten wonen 1 kilometer verderop op de historische buitenplaats Spaensweerd.

Gerbert was, toen zij elkaar ontmoette, werkzaam in de tuinbouw. Nu werkt hij in de thuiszorg in Brummen en omgeving.

Michelle werkt als persoonlijke begeleider van een oude heer die het syndroom van Down heeft. Deze helpt haar met de verzorging van de geiten en het onderhoud van de weide. Naast dit werk melkt en verzorgt Michelle 2 keer per dag de geiten. Van de melk wordt thuis in de keuken geitenkaas gemaakt.

 

De geitenweide en de huisvesting in de oude hoeve hebben wij in bruikleen van een familie. Wij zijn hun hier heel dankbaar voor.

In de vakantieperiodes komen er veel mensen op bezoek die op Spaensweerd of de Rusthoek logeren. Dit is altijd gezellig en de geiten zijn er dan ook helemaal aan gewend dat er bezoek komt kijken of meehelpen met voeren en melken.

Hierdoor is het idee ontstaan om samen met de geiten op pad te gaan en volwassenen en kinderen op deze manier te laten beleven wat een geit is en waar de geitenmelk vandaan komt.

 

Michelle en geiten.

Michelle kocht op haar 15e  haar eerste geit (nou ja een gecastreerde bok) en vanaf dat moment is zij onlosmakelijk verbonden met deze diersoort. De bok verhuisde mee tijdens  haar studie en leerde zelfs wat het is om op het toneel te staan.

 

Tijdens haar Warmonderhof opleiding (school voor biologisch- dynamische land- en tuinbouw) zette Michelle zich met hart en ziel in voor de melkgeitenwerkgroep. Na een periode van werken op diverse boerderijen begon ze in 2005 samen met Gerbert aan de opbouw van een eigen geitenstal. Aanleiding daarvoor was de studie melkveemanagement  aan de Hogeschool van Hall Larenstein. Hierbij miste zij het melken van de koeien wat 5 jaar lang het ritme in haar  agrarische werk was geweest. Samen met Gerbert zochten zij zorgvuldig naar een geitenras dat bij hen beiden paste.

Dit werd uiteindelijk  het Nederlandse Toggenburger ras, een aansprekende rustige en robuuste geit.  

Nadat de geiten in Voorst woonden en zelfs een paar maanden midden in de stad Zutphen, verhuisten ze uiteindelijk naar hun huidige woon adres op de historische buitenplaats Spaensweerd.  

 

In 2008 studeerde Michelle af met een eind scriptie over automatische gezondheidsdetectie bij melkkoeien met behulp van een melkrobot.

Nu was haar opleiding bijna afgerond en werd zij gevraagd als persoonlijk werkleider bij de stichting Heimdall in Brummen.

Dit leek haar een uitdaging die zij graag aanging omdat er bij de geiten allerhande boeren werkzaamheden konden worden verrichten.

En zo ontstond de vruchtbare samenwerking tussen geiten en de persoonlijke zorg. Kort daarop studeerde Michelle af als agrarisch ingenieur.

 

 

 

Wie wij zijn...

 

Toggenburger.

Nieuwtjes.

Workshops.

Wie wij zijn.

Onze geiten.

Foto's.

Contact.